Thursday, April 24, 2014

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2 (ASB 2)MAKLUMAT TABUNG

Nama Tabung AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2 (ASB 2)
Jenis Pendapatan
Kategori Aset Campuran
Tarikh Pelancaran 2 April 2014
Objektif Menjana pulangan jangka panjang yang konsisten di samping memastikan pengekalan modal pemegang unit dengan menyertai pelaburan di dalam portfolio aset campuran.
 
Pelabur Sasaran Dana ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai profil yang berikut:
 • Memahami risiko dan pulangan pelaburan;
 • Mencari instrumen pelaburan jangka panjang yang berpotensi untuk menjana pulangan tahunan yang lebih baik daripada kadar pulangan purata Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysia Government Securities, MGS) 5-Tahun.
 
Kelayakan Bumiputera Malaysia.
 • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak  berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah).
 
Pengurus PelaburanPermodalan Nasional Berhad


MAKLUMAT URUSNIAGA

Harga Seunit RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Buku Pelaburan
 • Sijil
 
Pelaburan Permulaan Minimum
 • Buku Pelaburan – 10 unit
 • Sijil – 1,000 unit
 
Pelaburan Tambahan Minimum
 • Buku Pelaburan – 10 unit
 • Sijil - Gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksimum
 • Akaun Dewasa - 200,000 unit
 • Akaun Bijak* - 50,000 unit
 
  * Walau bagaimanapun, had pelaburan maksimum di dalam tempoh tawaran awal atau dalam mana-mana tempoh yang lain mungkin berubah dari semasa ke semasa, tertakluk kepada budi bicara pihak Pengurus. Pengurus juga berhak untuk membenarkan pelaburan maksimum melebihi had pelaburan maksimum yang ditetapkan, di mana unit ini diwarisi daripada pemegang unit yang telah meninggal dunia atau kerana pelaburan semula pengagihan pendapatan.
Saiz Tabung 10.0 bilion unit
Caj Jualan Pengurus tidak mengenakan sebarang caj jualan buat masa ini. Walau bagaimanapun, Pengurus mempunyai budi bicara mutlak untuk mengenakan caj jualan sehingga 1% daripada jumlah yang dilaburkan.
Caj Jualan Balik Pengurus tidak mengenakan sebarang caj jualan balik buat masa ini. Walau bagaimanapun, Pengurus mempunyai budi bicara mutlak untuk mengenakan caj jualan balik sehingga 1% daripada jumlah yang dikeluarkan.
Pembayaran Jualan Balik Berdasarkan kepada Garis Panduan Tabung Unit Amanah, pembayaran boleh dibuat dalam tempoh 10 hari dari tarikh penerimaan permohonan jualan balik. Walau bagaimanapun, Pengurus akan berusaha untuk membuat pembayaran serta-merta.
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac

Penutupan Akaun dan
Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan
Berdasarkan Surat Ikatan tabung unit amanah ASB 2, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus ASB 2.

Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


sumber : ASNB

sekadar berkongsi

Thursday, April 17, 2014

Prospektus Amanah Hartanah Bumiputera (AHB)

 Assalamualaikum. sebelum ini ada kongsi mengenai hebahan pengagihan dividen interim AHB. jadi sekarang saya kongsikan maklumat / prospektus AHB ini secara ringkas.
Nama dana : Amanah Hartanah Bumiputera ( AHB / Dana)

Penaja : Pelaburan Hartanah Berhad (PHB)

Pengurus : Maybank Asset Management Sdn. Bhd.

Pemegang Amanah : AmanahRaya Trustees BerhadHarga seunit : RM1.00

Kelayakan : 
 (i) Bumiputera Malaysia :
                
           (a)    Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
           (b)   Akaun Remaja ( bagi pemohon bawah umur / kanak-kanak berumur 3 bulan tetapi 
                          dibawah usia 18 tahun di bawah nama penjaga yang sah. Kedua-dua penjaga yang sah
                          mestilah bumiputera Malaysia )
     
 (ii) Institusi-institusi Bumiputera
 (iii) Lain-lain yang ditetapkan dalam surat ikatan

Caj jualan : Pada masa ini, pengurus tidak mengenakan apa-apa caj jualan apabila anda membeli unit-unit dana ini

Caj belian : Pada masa ini, pengurus tidak mengenakan apa-apa caj belian apabila anda membeli unit-unit dana ini

Pelaburan permulaan minimum :
                   (i) indivdu dengan tunai – 500 unit
                  (ii) individu di bawah skim pelaburan ahli KWSP – 1000 unit
                 (iii) institusi bumiputera – 250 000 unit

Pelaburan maksimum :
                   (i) individu – 400 000 unit
                  (ii) institusi bumiputera – sehingga 50 % daripada saiz dana tersebut

Pelaburan tambahan minimum :
                   (i) individu – 100 unit
                  (ii) individu di bawah skim pelaburan ahli KWSP – 1000 unit
                 (iii) institusi bumiputera – akan ditentukan oleh pengurus dan penaja

Keperluan baki minimum : 

pemegang unit diperlukan untuk mengekalkan baki minimum 500 unit ( atau 1000 unit jika dibawah skim pelaburan ahli KWSP)

Pembelian balik :
                 (i) individu – 500 unit
                (ii) institusi bumiputera - akan ditentukan oleh pengurus dan penaja.

Kekerapan belian balik unit : sekali dalam sebulan

Hak masa bertenang : tiada

 pelaburan patuh syariah

tempoh kewangan : setiap 6 bulan berakhir. 31 mac dan 30 september. agihan selalu dibuat pada 
                                bulam seterusnya dan bergantung kepada pengurus dan penaja.

maklumat dividen interim 2014 mac : klik sini

sekadar berkongsi