Wednesday, December 14, 2011

Penyakit Hati Menurut Islam

Syaikh Muhammad B. Soleh al-Utsaimin seorang Ulama dari Arab Saudi dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwa serta buku panduan utk umat Islam..semoga Allah Azza wa Jalla memberkati beliau..amin

Berkata Syaikh Muhammad B. Soleh al-Utsaimin :

Penyakit yang menimpa manusia ada dua jenis:

1. Penyakit Batin (dalaman)
2. Penyakit Jasmin (luaran)

Penyakit yang pertama lebih utama untuk diperhatikan kerana mengakibatkan kebinasaan abadi atau keselamatan abadi

Penyakit hati memiliki 2 cabang:

1. jahil (kebodohan)
2.Hawa nafsu

sesungguhnya kebanyakan manusia mencintai kebaikan dan berusaha kepadanya akan tetapi mereka memiliki kejahilan,maka terjadilah dari sebab itu kesalahan yang besar

berkata Sufyan ibnu Uyainah Rahimahullah:

Barangsiapa yang rosak dari ahli ibadah kita maka padanya ada keserupaan dengan nasrani. Kerana nasrani menginginkan kebaikan tetapi sesat darinya,

sebagaimana firma Allah Azza wa Jalla :

...Dan (perbuatan mereka beribadat secara) "Rahbaniyyah" - merekalah sahaja yang mengadakan dan merekanya; Kami tidak mewajibkannya atas mereka; (mereka berbuat demikian) kerana mencari keredaan Allah; dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya....(Surah Al-Hadid 57. ayat 27)


dan berkata Sufyan ibnu Uyainah Rahimahullah:


Barangsiapa ada ulama kita yang rosak(fasad) maka adanya ada keserupaan dengan yahudi.Kerana yahudi mengetahui kebenaran namun menyelisihnya(menolak kebenaran)


Di atas dua hal ini berputar seluruh penyakit hati.Sehingga dari itu kita tahu keharusan berilmu dan harusnya tunduk serta penerimaan terhadap syariat.Jika tidak,terjadilah kebinasaan.Kebinasaan ini tidak seperti kebinasaan terhadap badan,kerana kebinasaan badan boleh kembali kepada keadaan semula(sembuh penyakit)


Dari bumilah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula Kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. (Surah Taha 20 ayat 55)

Tetapi binasanya hati bermakna hilangnya kehidupan,dimana manusia tidak dapat mengambil manfaat dari kehidupannya di dunia,manusia ini kerugian di dunia serta ia tidak dapat mengambil kebaikan di akhirat.

Syaikh Muhammad B. Soleh al-Utsaimin turut berkata :Apakah kehidupan yang abadi? sudah tentulah akhirat.

kerana Allah S.W.T berfirman:

.....dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya... (Surah Al-'Ankabuut 29 ayat 64)

dan Allah S.W.T berfirman:

Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu, (maka) pada saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik), dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? (Surah Al-Fajr 89 ayat 23)

 Ia akan berkata: "Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!" (Surah Al-Fajr 89 ayat 24)

sekadar berkongsi

0 berkata-kata: